Veiligheidsmaatregelen Hoofdstraat Kesteren, bewoners en gemeente spreken elkaar online

Op 8 juli spraken bewoners en gemeente online over snelheidsremmende maatregelen voor de Hoofdstraat Kesteren.

Met projectleiders en wethouder Stefan van Someren spraken zij over nut en noodzaak van onder meer de aanleg van een beweegbare verkeersdrempel en het verwijderen van de  midden-eilanden. De gemeente neemt deze maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten voor alle verkeersdeelnemers en automobilisten te dwingen zich te  houden aan 30 kilometersnelheid. Behoud van het groen en de fietspaden zijn belangrijke uitgangspunten.

Bewoners en gemeente zijn het er over eens dat de maatregelen nodig zijn omdat er te hard wordt gereden in het wegvak tussen de kruising met de Nedereindsestraat tot de spoorwegovergang bij de Fruitstraat. Bewoners hadden aanvullend aandachtspunten over parkeren, passeren en veilig oversteken; belangrijke punten die de gemeente meeneemt in de nieuwe inrichting waarvan de uitvoering rond oktober van start gaat.

De gemeente hield eerder online informatieavonden, zoals over de nieuwe inrichting van de Oranjebuurt Dodewaard en het fietspad langs de Broekdijk Kesteren. Voor zowel gemeente als bewoners een nieuwe ervaring. Maar wel eentje die ook bewoners goed bevalt, zo viel op te maken uit reacties zoals deze: “Heel fijn om online toch betrokken en helder met elkaar prettig het gesprek te voeren.”

Op de hoogte blijven van de voortgang rond de nieuwe inrichting van de Hoofdstraat? Kijk op de projectensite van de gemeente onder ‘Kesteren – Hoofdstraat’.

Hoofdstraat Kesteren