Vaststelling Regeling vergoeding stembureauleden en tellers Neder-Betuwe 2020

vastgesteld op 16 juni 2020

Het college heeft op 16 juni 2020 besloten de ”Regeling vergoeding stembureauleden en tellers Neder-Betuwe 2020” vast te stellen. Door onder andere de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) en de wijze van compensatie aan voorzitters was een aanpassing nodig. De regeling zal op 1 augustus 2020 in werking treden.

U kunt de regeling op afspraak inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden. Digitaal kunt u deze regeling inzien via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-182688.html