Tijdelijke afsluiting Parallelweg Opheusden/Kesteren

op maandag 3 augustus.

Het Waterschap Rivierenland voert maandag 3 augustus vanaf 09.15 uur maaiwerkzaamheden uit aan de watergang naast de Parallelweg. In verband met de veiligheid voor weggebruikers is de weg per wegvak steeds ongeveer 2 uur afgesloten voor alle verkeer. Ter ondersteuning van de afsluiting worden verkeersregelaars ingezet.

Het gaat om de volgende wegvakken:

  • Brug Parallelweg - Smachtkamp
  • Smachtkamp – Hamsestraat
  • Hamsestraat – Markstraat
  • Markstraat – Broekdijk

Aanwonenden van het betreffende wegvak kunnen hun woning wel bereiken. Zij moeten wel rekening houden met hinder en vertraging. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden om ongeveer 16.00 uur klaar zijn.