Stijging vaccinatiegraad in Neder-Betuwe

De vaccinatiegraad in Neder-Betuwe is toegenomen. Van 50,9% in 2019, naar 54,5% in 2020. Wethouder Herma van Dijkhuizen noemt de cijfers bemoedigend en hoopt van harte dat de stijgende lijn doorzet naar een gezondere vaccinatiegraad zoals die landelijk is waar te nemen.

Ondanks de gezondheidsbescherming die vaccineren biedt, is het laten vaccineren van je kind niet voor alle ouders vanzelfsprekend, zo blijkt wel in Neder-Betuwe. In samenspraak met diverse partijen maakt de gemeente zich sterk voor een hogere vaccinatiegraad. Ook is op initiatief van de voltallige gemeenteraad een campagne ingezet.

Hoopvol

Wethouder Herma van Dijkhuizen, die volksgezondheid in haar portefeuille heeft, geeft aan dat het lastig is om te verklaren dat de stijging van 2020 door deze inzet komt. “Maar dat is ook niet waar het om gaat. Belangrijkste is de lijn naar boven en hopelijk zet die door. Want er is nog wel een lange weg te gaan naar een ‘gezondere’ vaccinatiegraad.

Bewuste en weloverwogen keuze

Er bestaan verschillende argumenten om ervoor te kiezen wel of niet te vaccineren. Belangrijk is in ieder geval om altijd een bewuste, weloverwogen keuze te maken op basis van betrouwbare informatie. Hier maakt de gemeente zich dan ook hard voor. Herma van Dijkhuizen: “Samen met onder meer de GGD op de consultatiebureaus werken we er hard aan. Door gesprekken te voeren, goede voorlichting te geven en het beantwoorden van vragen zodat ouders zich een visie op vaccineren kunnen vormen. Daarbij hebben we goede steun van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV).”

Daad van naastenliefde

De wethouder memoreert ook de avond in het Van Lodenstein College waar staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS sprak en die nu, in juni 2020, bij de uitkomsten van de landelijke cijfers aan de Tweede Kamer schreef: ‘Vaccineren doe je niet alleen voor je eigen gezondheid maar ook voor de gezondheid van anderen. Het is een daad van naastenliefde.’

Groepsbescherming

De landelijke vaccinatiegraad is voor het eerst in vijf jaar in vrijwel alle leeftijdsgroepen licht gestegen. Het gemiddelde percentage ligt landelijk op 95,7%. Zo lang een hoog aantal kinderen wél gevaccineerd is, beschermen zij ook de ongevaccineerde kinderen tegen veel infectieziekten die van mens op mens worden overgedragen. Dit heet groepsbescherming. In Neder-Betuwe is de vaccinatiegraad echter zo laag, dat deze groepsbescherming er niet is. Hierdoor is de kans op snelle verspreiding groot wanneer iemand besmet raakt met bijvoorbeeld mazelen. Een uitbraak van een dergelijke ziekte in Neder-Betuwe is dan ook niet ondenkbaar. Hoe meer kinderen gevaccineerd en dus beschermd zijn, hoe minder kans de ziekte heeft om zich te verspreiden.

Stijging vaccinatiegraad