Raadsvergadering 1 juli was weer in het gemeentehuis

Publiek kon thuis meeluisteren.
Terugluisteren kan ook nog.

Agenda, documenten en besluiten van deze vergadering treft u hier aan. De vergadering is ook terug te luisteren.

De behandeling van de kadernota; elke factievoorzitter houdt eerst een korte toespraak; daarna is het debat en de besluitvorming.

Fractievoorzitters houden korte toespraak aan begin van de behandeling kadernota

 

Blik in de verlengde raadzaal vanuit de Skybox

Blik in de raadzaal vanuit de Skybox


Ook een broodtrommel voor de gemeenteraad net als binnenkort de leerlingen van de peuterspeelzalen, voorscholen en basisscholen in Neder-Betuwe en de bewoners/leerlingen van De Schutse. Omdat we dit jaar 75 jaar vrijheid vieren. Dit presentje van de gemeente was gepland vóór de meivakantie maar het werd door de coronacrisis ná de herstart van de scholen en vóór de zomervakantie. De Comités 4/5 mei, de JOGG-regisseur en de buurtsportcoaches zorgen voor deze logistieke operatie. 

Net als de kinderen binnenkort, ook een broodtrommel '75 jaar vrijheid' voor de raadsleden

 

18:00 uur: De raadszetels staan klaar, met minstens 1,5 meter afstand

De raadszetels, 1,5 m uit elkaaar

18:00 uur: Tafels voor de wethouders en de pers. Met uiteraard ook onderlinge afstand van 1,5 m

Publieke tribune, met afstand van 1,5 m

 

Vergaderen in coronatijd

De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad digitaal vergaderd. Burgemeester Kottelenberg kijkt hier met een goed gevoel op terug: “Het was prettig dat de politieke discussies en besluitvorming de afgelopen maanden door konden gaan. De raadsleden vergaderden vanuit hun eigen huis. Maar gezien de situatie waarin de gemeente zich nu bevindt is het nodig dat raadsleden elkaar ook in de ogen kunnen kijken.”

Vanwege het grote belang van een goede discussie over de onderwerpen die 1 juli op de agenda staan zal de raadsvergadering daarom in het gemeentehuis plaatsvinden. Kottelenberg: “Uiteraard worden daarbij de richtlijnen van het RIVM in acht genomen. Met alle raadsleden, collegeleden, griffie en bodes zijn er bijna dertig mensen aanwezig. Meer is niet verantwoord. Daarom kunnen we bij deze raadsvergadering helaas geen publiek toelaten.”