Lokaal akkoord Neder-Betuwe Bloeit! – nieuwe partners welkom

Eind juni vond de feestelijke ondertekening plaats van het lokaal akkoord ‘Neder-Betuwe Bloeit!’ waaraan sinds eind vorig jaar een groot aantal partners* heeft gewerkt. Dit lokaal akkoord richt zich op sport, bewegen en een gezonde leefstijl.

Wethouder Herma van Dijkhuizen deed de aftrap voor een rondgang langs alle ondertekenaars die zich daarmee enthousiast en bereid verklaarden om samen aan de slag te gaan met de ambities ‘gezond in beweging’, ‘een gezonde omgeving’ en ‘een gezonde leefstijl’.

Doel van het akkoord

Doel van het akkoord is ervoor te zorgen dat alle inwoners, van jong tot oud, gezond (op)groeien, bloeien en plezierig leven in onze gemeente. Door sportief en met plezier in beweging te komen en te blijven, als onderdeel van een gezonde leefstijl. Door samen actief te zijn in sport en spel in een aantrekkelijke, toegankelijke en veilige omgeving die gezonde keuzes stimuleert. In het lokaal akkoord staan plannen beschreven die de partners met elkaar gaan uitvoeren om dit te bereiken.

Budget van ministerie

Het ministerie van VWS ondersteunt de lokale sportakkoorden en dus ook dat van Neder-Betuwe, en stelt de komende drie jaar hiervoor uitvoeringsbudget ter beschikking.

Nieuwe partners welkom

*Sportverenigingen, Sport- en Beweegkoepel, JOGG-regisseur en buurtsportcoaches, beweegpartners, scholen, maatschappelijke organisaties, welzijnsorganisaties, zorgcentra, diëtisten en fysiotherapeuten hebben samen met de gemeente invulling gegeven aan de ambities van het lokaal akkoord Neder-Betuwe Bloeit!. Als de omstandigheden het toelaten komen we donderdagavond 10 september bij elkaar voor de officiële start van de uitvoering. Nieuwe partners en ideeën zijn daarbij van harte welkom.

Ook meedoen met de uitvoering van het lokaal akkoord Neder-Betuwe Bloeit!? Meld je voor meer informatie aan bij Saskia Nijland via snijland@nederbetuwe.nl.

Kijk op 'ondertekening lokaal akkoord Neder-Betuwe Bloeit!' op het YouTube-kanaal van onze gemeente voor het mooie filmpje over de ondertekening: https://youtu.be/6vN8tO2KA0Y.

Logoblad Neder-Betuwe Bloeit