Koninklijk onderscheidingen uitgereikt: van harte gefeliciteerd

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Burgemeester Jan Kottelenberg, Jaap van Hattem, Adrie Keuken-de Jongh en Anneke Doeze Jager-Steenstra
Burgemeester Jan Kottelenberg, Jaap van Hattem, Adrie Keuken-de Jongh en Anneke Doeze Jager-Steenstra

Telefonisch was het hen op 24 april al medegedeeld dat zij Koninklijk onderscheiden waren voor hun vele vrijwilligerswerk; op 3 juli 2020 ontvingen Adrie Keuken, Anneke Doeze Jager en Jaap van Hattem tijdens een feestelijke bijeenkomst uit handen van burgemeester Jan Kottelenberg de versierselen die behoren bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij overhandigde hen – met anderhalve meter afstand - het geopende couvert met daarin de onderscheiding die daarna door de respectievelijke echtgenoten werd opgespeld. 

Lees verder onder de foto's

Opspelden KO Adrie Keuken door haar man Hans

Opspelden KO Anneke Doeze Jager door haar man Rijk

Opspelden KO Jaap van Hattem door zijn vrouw Ria

Bijzonder moment

Burgemeester Kottelenberg memoreerde in zijn toespraak dat de gedecoreerden tot het speciale gilde behoren dat het op 24 april met een telefoontje moest doen. “Zelfs geen handdruk was erbij en de bloemen kwamen rechtstreeks van de bloemist. En toch was het intens en bijzonder. Ook voor mij, om in die moeilijke maanden zo’n prachtige boodschap te mogen overbrengen: Koninklijke waardering voor een respectabele en lange staat van dienst, van dienstbaarheid aan de samenleving.”

Burgemeester Kottelenberg

De gedecoreerden

Hans en Adrie Keuken

Adrie Keuken-de Jongh (58) uit Ochten heeft de onderscheiding ontvangen voor ruim 26 jaar inzet als vrijwilliger, penningmeester en algemeen adjunct van team Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) - Siriz ‘De Betuwe’. Verder is zij al decennia mantelzorger.

Rijk en Anneke Doeze Jager

Anneke Doeze Jager-Steenstra (61) uit Andelst ontving de onderscheiding voor ruim 26 jaar inzet als vrijwilliger en voorzitter van team Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) - Siriz ‘De Betuwe’. Zij is 12 jaar lid (bestuurslid van 2008-2014) van koor ‘Coram Deo’; 10 jaar bestuurslid en jeugdleider van filatelistenvereniging De Globe in Zetten; collectant en coördinator voor Nierstichting, Hartstichting en Alzheimer Nederland; vrijwilliger van Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen. Ook is zij mantelzorger. De onderscheiding werd in Neder-Betuwe uitgereikt omdat haar meeste vrijwilligerswerk aldaar plaatsvindt. 

Ria en Jaap van Hattem

Jaap van Hattem (59) uit Ochten heeft de onderscheiding ontvangen voor zijn inzet bij de vrijwillige brandweer post Ochten gedurende ruim 28 jaar. Ook gaf hij ruim vijf jaar leiding aan de kindernevendienst in de Hervormde kerk Ochten en ruim vier jaar was hij vrijwilliger bij Stichting Pepowo Dodewaard/Neder-Betuwe voor het verzorgen van een vakantie voor Poolse kinderen.

--foto’s: 3JetFotografie--

Vorige week ontving ook Jeannette den Boer-van Treijen uit Dodewaard de versierselen die bij de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje behoren voor haar decennialange vrijwilligerswerk voor de parochie in Herveld en omstreken, als administratief beheerder van de begraafplaats aldaar en voor buurtvereniging Dodewaard. Omdat het meeste vrijwilligerswerk in Overbetuwe plaatsvindt, reikte burgemeester Hoytink-Roubos de versierselen aan haar uit.

KO voor Jeannette den Boer uit Dodewaard