Jong en enthousiast? Druk dan je stempel op de RES Rivierenland!

Denk en bepaal mee over duurzaamheid en energietransitie

Jongeren en young professionals doen mee aan de Regionale Energiestrategie (RES). Dat is het doel van Jong RES. Anne Bolster is coördinator van regio Oost bij Jong RES Nederland. Vanuit KEK
en de Jonge Klimaatbeweging is het gezamenlijke initiatief Jong RES Nederland ontstaan. Ze heeft tot 5 juli een leuke vacature.

JongRES

Vind er zelf iets van

Zelf vind ik het belangrijk om jou als jongere bij de toekomst van onze regio’s te betrekken. Soms
staat het wat ver van je bed, maar om onze regio’s aantrekkelijk te houden voor onze
toekomst moeten we daar zelf wat van vinden. Bijvoorbeeld door krimpregio’s juist extra
aantrekkelijk te maken, zodat jongeren blijven hangen of graag terugkomen. Of juist leefbare
steden te behouden. Sociale vraagstukken en duurzaamheid gaan daarom bij mij hand in
hand en via de RES kunnen we die versnellen!

Vacature

Voor de regio Rivierland ben ik op zoek naar een Jongerenvertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger is de stem van de jongeren in de regio, gaat actief aan de slag om een jongerenbeweging op te zetten en onderhoudt relaties met belangrijke belanghebbenden. Wij bieden de unieke kans om mee te beslissen over de energietransitie in jouw regio. Dat doen wij met een leuke, gepassioneerde groep jongeren en young professionals. We bieden kennis, vaardigheidstrainingen (o.a. gericht op politieke onderhandelingen en community building) en een sterk netwerk. Die ondersteunen jou in de belangenbehartiging en vertegenwoordiging van jongeren in de RES-regio Rivierenland

Contact

Ben jij tussen de 18 en 35 en wil jij meedenken met in de regio Rivierenland? Neem dan contact met mij op via: oost@jongresnederland.nl of solliciteer tot uiterlijk 5 juli op de vacature. De vacature is te vinden op: http://jongres.nl/vacatures/  Meer informatie vind je op http://jongres.nl.