Nomineer een ondernemer voor de All-in Werkgeversprijs

Nomineer een ondernemer voor de All-in werkgeversprijs Rivierenland. Een ondernemer bij wie iedereen, dus ook mensen met een beperking, duurzaam en naar vermogen kunnen deelnemen.

Alle inwoners van Rivierenland mogen een ondernemer voordragen. Het All-in werkgeverschap is wanneer een werkgever - binnen de overheid of in het bedrijfsleven - werk maakt van de inclusieve arbeidsmarkt, een arbeidsmarkt waarin iedereen, dus ook mensen met een beperking, duurzaam en naar vermogen kunnen deelnemen. Steeds meer werkgevers nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en bieden werknemers met een arbeidsbeperking een kans in hun organisatie.

Naar vermogen bijdragen

De aard van de inzet kan variëren; geboden kansen en mogelijkheden verschillen per werkgever. Deze werkgevers denken creatief mee en zorgen voor draagvlak binnen de organisatie. Zij gunnen de werknemer de tijd om zich te ontplooien en zorgen voor extra aandacht en begeleiding. Zodoende bieden deze werkgevers duurzaam werk en stellen iedereen in staat om naar vermogen bij te dragen aan de organisatie en zo volwaardig te participeren in de maatschappij. Deze werkgevers verdienen het predicaat ‘All-in werkgever’.

Hoe nomineer je?

Nomineer een werkgever die in aanmerking komen voor de prijs. Dat kan door het invullen van een kort formulier op de website (https://rw-poarivierenland.nl/all-in-werkgeversprijs-rivierenland-2020/). Nomineren kan tot 26 februari.

Op 19 maart is de bekendmaking. Deze actie komt, net als vorig jaar, in nauwe samenwerking tot stand met VNO NCW Rivierenland, RW-POA Rivierenland, UWV en gemeenten Neder-Betuwe en Buren.

Vlogs

De winnaars van de All-in werkgeversprijs van 2019 zijn de ambassadeurs van 2020. Via een vlog vertellen zij wat het hen gebracht heeft om het afgelopen jaar All-in werkgever te zijn in Rivierenland en roepen op om te gaan nomineren. De Arend trapt af.

Jury

De nominaties worden op basis van de aangeleverde informatie door een vakjury beoordeeld. Na de sluiting van nominaties gaat de jury in beraad. Een onafhankelijk jury bepaalt de winnaar in elke gemeente aan de hand nader te bepalen criteria (bijvoorbeeld duurzaamheid van de plaatsing). De jury komt op basis van de ontvangen aanmeldingen en de criteria tot een keuze.