FruitDelta Rivierenland steunt initiatieven met Regionaal Investeringsfonds

waaronder een idee uit Dodewaard

FruitDelta Rivierenland, het samenwerkingsverband van overheid, ondernemers, onderzoek en ondernemende inwoners in Rivierenland, heeft voor de tweede keer in 2019 aan vernieuwende initiatieven subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds toegekend. Met dit fonds stimuleert FruitDelta Rivierenland ondernemers en ondernemende inwoners die met hun ideeën bijdragen aan de ontwikkeling van Rivierenland. Gemeente Neder-Betuwe feliciteert Jelle Busscher uit Dodewaard met het initiatief ‘Beekridder, het lokale zalmalternatief’, waarmee een aquacultuur bedrijf voor de productie van beekridder (midden tussen forel en zalm) wordt opgezet.
Vanaf 13 maart kunnen initiatiefnemers hun aanvraag voor de nieuwe toekenningsronde van 2020 indienen bij het Regionaal Investeringsfonds.

RIF subsidies 2e ronde 2019
 
Het Regionaal Investeringsfonds bestaat sinds maart 2017 en heeft al 73 projecten en studies/pilots van ondernemers en ondernemende inwoners ondersteund. De initiatieven zijn gericht op de ontwikkeling van agribusiness, economie & logistiek en/of recreatie & toerisme in de regio Rivierenland. Het fonds is dé steun in de rug voor iedereen met een goed plan.
Een jury van experts ofwel de ‘Economic Board’ beoordeelt en adviseert het Algemeen Bestuur over de aanvragen. Dit resulteert bij een positief advies in een geldbijdrage of het aanbieden van kennis en toegang tot hun netwerk. De leden van de Economic Board zijn afkomstig uit de verschillende economische sectoren, onderwijs en financiële instellingen (https://www.fruitdelta.nl/jury/).

Criteria

Van de 27 ingediende aanvragen heeft de jury aan zes projecten en acht haalbaarheidsstudies in totaal € 385.652 aan subsidie toegekend. Voor uitvoerende projecten is 30% van het projectbudget met maximaal € 100.000 beschikbaar. Voor studies, verkenningen of pilots 50% met een maximum van € 10.000. De gesubsidieerde initiatieven scoren bovengemiddeld op de criteria innovatie, werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling, concurrentiepositie en vestigingsklimaat.

Gehonoreerde projecten en haalbaarheidsstudies

Elk jaar zijn er twee aanvraagrondes voor deze subsidie. De tweede ronde van 2019 heeft de volgende 14 veelbelovende initiatieven opgeleverd die een bijdrage krijgen:

Uitvoeringsprojecten op titel, indiener en beoogd eindresultaat

 • Beekridder, het lokale zalm van Jelle Busscher in Dodewaard: opzetten aquacultuur bedrijf voor productie van beekridder (midden tussen forel en zalm)
 • Boter, Kaas en Eieren van Mijn Kaaskoe BV in Ammerzoden: streekproducten produceren en distribueren naar consumenten in de regio en hen betrekken bij voortbrengingsproces
 • Bouvardia als alternatief voor de chrysantenteelt van Chrywijk BV in Brakel: realiseren van een stabiele kwaliteit van de Bouvardia stek door opschaling van de teelt
 • Hub Culemborg van Stichting i.o. Hub Culemborg in Culemborg: jonge mensen maken kennis met regionaal bedrijfsleven en hun (groei)mogelijkheden daarin
 • Match voor Morgen: Leven Lang Leren door ROC Rivor in Tiel: betere match tussen vraag en aanbod op arbeidsmarkt en loopbaan ontwikkeling van mbo-ers
 • Struingids regio Rivierenland door Rivier Actief in Culemborg: streekgids, website, community en struinroutes

Haalbaarheidsstudies op titel, indiener en beoogd eindresultaat

 • Beleef Historisch Buren van Stichting Burgers voor Buren in Buren: bevorderen van recreatie en toerisme in Buren en omgeving
 • De Betuwse Belevenis van Heerlijkheid Eck en Wiel in Eck en Wiel: realisatie park en dag attractie met actieve beleving van Betuwse historie, lokale ambachten, cultuur en natuur
 • Gerobotiseerde wiepenmachine van Van Aalsburg BV in Hellouw: haalbaarheid gerobotiseerde wiepenmachine voor samenbinden wilgentenen
 • Onbemand elektrisch schoffelen van Beker & van Lenen in Erichem: overstap van diesel naar elektrische werktuigen in wijngaard
 • Toeristisch recreatieve ontwikkeling Munnikenland van Stichting Museum Slot Loevestein in Zaltbommel: inzicht in mogelijkheden en risico’s gebiedsontwikkeling Munnikenland, inclusief Slot Loevestein
 • Verduurzaming onkruidbestrijding boomteelt van Kwekerij Maatschap Op ’t Hof in Nederhemert: overstap van diesel naar elektrische schoffelmachine
 • Vertical Farming 2.0 van Van Namen Specialties in Hoenzadriel: verlagen energieverbruik bij vertical farming door koeling met buitenlucht ipv met koelmachine
 • Waterkrach Tiel van Intentief in Culemborg: haalbaarheid inbouw innovatieve waterkrachtturbine in de omloop van de Prins Bernardsluis

Start nieuwe ronde in 2020

Het loket voor de eerste  ronde van 2020 opent op 13 maart 2020.  Vanaf dat moment kunnen initiatiefnemers hun aanvraag indienen. Dit kan op https://www.fruitdelta.nl/regionaal-investeringsfonds/. Hier staat ook alle informatie over de toekenningscriteria en de werkwijze van het fonds.

Over FruitDelta Rivierenland

Binnen de regio FruitDelta Rivierenland werken overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende burgers samen om het gebied te ontwikkelen en te versterken. Wij zijn een vruchtbare delta, waarvan het DNA wordt gevormd door tuinbouw, logistiek, het unieke landschap, de rijke cultuurhistorie en het prettige woonklimaat. Fruit staat letterlijk voor een bekend product uit onze regio. In figuurlijke zin staat het voor de opbrengsten van onze tuinbouw, agrilogistiek en toerisme. Delta staat voor het unieke, centraal gelegen rivierenlandschap. Wij liggen middenin de Gelderse Corridor, die de Rotterdamse haven met het Duitse achterland verbindt. FruitDelta Rivierenland richt zich op drie economische speerpunten: Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme. Het Regionaal Investeringsfonds is in het leven geroepen als middel om de regionale ambities te realiseren. Regio Rivierenland is het overheidsonderdeel en vervult binnen FruitDelta Rivierenland wisselend de rol van initiatiefnemer, beslisser, partner en aanjager.