Einde controle recreatiepark Rivierendal Ochten

die op 14 januari werd uitgevoerd

De controle die op 14 januari plaatsvond op recreatiepark Resort Rivierendal in Ochten is in de middag afgerond.
Een team van medewerkers van gemeente Neder-Betuwe, Belastingdienst, politie en het Ariadneproject bezocht het park, controleerde de recreatieobjecten op onder meer veiligheid en kwaliteit en registreerde de mensen die er verblijven.

Dit zijn de algemene bevindingen van de controledag op Rivierendal:

  • Veel mensen verblijven op dit recreatiepark terwijl ze niet waren ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) of in het nachtregister. Hoewel permanente bewoning niet is toegestaan op een recreatiepark, moeten mensen die er toch verblijven in een van beide registers ingeschreven staan. In totaal werden 73 personen ingeschreven.
  • Geconstateerd is dat er veel arbeidsmigranten op het park verblijven.
  • Van een aantal mensen die op het terrein verblijft is een boete of belastingaanslag geïnd door de politie c.q. de Belastingdienst.

Binnen twee à drie weken is er een specificatie van de bevindingen; een handvat voor eventuele vervolgstappen.

Doel controle

Doel van deze gezamenlijke controle en de eventuele vervolgstappen is waarborgen of bewerkstelligen dat Rivierendal een gezond en vitaal park is. Dit gebeurt in samenspraak met de terreineigenaar en zo nodig met de gebruikers en andere belanghebbenden.

Vitale Vakantieparken

Gemeente Neder-Betuwe heeft als leidraad het programma Vitale Vakantieparken dat meer gemeenten volgen met het oog op duidelijkheid en goede afspraken over het gebruik van recreatieparken. Via het project Ariadne werken Gelderse gemeenten met diverse partijen en provincie Gelderland hierin samen.