Eerste Neder-Betuwe Speld voor Dirk van den Berg uit Ochten

ontvangen uit handen van burgemeester Jan Kottelenberg

Dirk van den Berg uit Ochten ontving deze week de eerste Neder-Betuwe Speld. Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie reikte burgemeester Jan Kottelenberg aan hem deze blijk van waardering uit voor zijn werkzaamheden voor de gemeenschap van Ochten en omgeving.
De heer Van den Berg (65) is al meer dan 20 jaar actief lid en vrijwilliger van de Hervormde kerk in Ochten. Al ruim 12 jaar als koster en even zovele jaren voor het ouderenwerk, ruim 8 jaar als lid van de rommelmarktcommissie, ruim 11 jaar voor de Vakantiebijbelweek en sinds vier jaar is hij kerkrentmeester. (Tekst loopt door onder foto.)

NB speld DvdBerg

Allesdoener

Burgemeester Kottelenberg noemde de heer Van den Berg in zijn toespraak “(…) een allesdoener die bekend staat als een vriendelijk en hartelijk man. En mij is verteld: ‘Hij geniet als hij anderen ziet genieten. U bent de Neder-Betuwe Speld meer dan waard!” Hierna werd het verzilverde boomblad opgespeld en een oorkonde en bloemen overhandigd.

Speld en Jeugdlintje

Met de Neder-Betuwe Speld waardeert de gemeente vanaf 2020 inwoners voor een bijzondere prestatie, initiatief of werkzaamheden voor de gemeenschap. Personen kunnen hiervoor worden voorgedragen.
Het kan gaan om iets dat heel veel jaren in beslag nam maar soms kan het ook gaan om ‘het moment’. De Neder-Betuwe Speld is voor personen van 24 jaar of ouder. Voor jongeren tot en met 23 jaar is er het Jeugdlintje.