College-informatieavond

Donderdag 23 januari, 19:30 uur in gemeentehuis (Rijn- en Lingezaal)

Op de agenda staat:

  • Actualiteiten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Invoering, keuzes en gevolgen van het abonnementstarief, stand van zaken beschermd wonen en maatschappelijke opvang en ontwikkelingen huishoudelijke ondersteuning.