Bestemmingsplan ‘Fructus Dodewaard’ onherroepelijk

Geen beroep ingesteld

Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Fructus Dodewaard’ vaststelde op vrijdag 8 november 2019, was het tot en met 2 januari jl. mogelijk beroep in te stellen tegen het raadsbesluit. Uit contact met de Raad van State is gebleken dat er geen beroep is ingesteld. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk.
Hiermee is de weg vrij voor de bouw van (uiteindelijk 80) nieuwe woningen in Dodewaard, waar al zo lang behoefte aan is. (Tekst loopt door onder de afbeelding.)

Fructus artist impression

Vervolgstappen

De ontwikkeling (woningbouw) binnen het plangebied vindt plaats door de ontwikkelaars KlokGroep, Ten Brinke en Vabo. Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is kunnen zij starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw, het aanvragen van de benodigde vergunningen, de verkoop van woningen, etc. Meer informatie daarover zal verschijnen op de website van de ontwikkelaars zelf: www.fructusdodewaard.nl.
De planning is als volgt:

  • -    start verkoop van de woningen: voorjaar 2020
  • -    start bouwrijp maken van het gebied: voorjaar 2020
  • -    start bouw: 2e helft 2020

Waar?

Fructus ligt aan de westzijde van Dodewaard, tussen bestaande woonwijken en het buitengebied. De bebouwing aan de Lindenlaan en de Merelhof ligt aan de oostzijde van de locatie. Aan de westzijde vormt de Matensestraat (d.w.z. de noord-zuid gelegen zijweg met dezelfde naam) de grens.