Scheiden van afval

We willen allemaal een schoon Rivierenland

In de praktijk gebeurt het scheiden van afval en grondstoffen door heel veel bewoners van Rivierenland erg goed. Helaas is er een kleine groep mensen die moedwillig hun restafval blijft (ver)stoppen tussen de grondstoffen wat leidt tot hoge kosten van afvalverwerking. Communicatie en handhaving blijven dus hard nodig.

Lees hier het statement over handhavig van het Dagelijke Bestuur van Avri en ook antwoorden op veel gestelde vragen.