Marien Klein benoemd en geïnstalleerd als wethouder Neder-Betuwe

College weer voltallig

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van donderdag 20 februari de heer M.A. Klein uit Kesteren benoemd als wethouder. In deze vergadering is hij vervolgens geïnstalleerd.

Vanuit de coalitiepartijen, in het bijzonder de SGP, werd één kandidaat, de heer Klein, voorgedragen in de vacature die was ontstaan door het vertrek van de heer J.W. Keuken.

De heer Klein (45) woont in Kesteren en was tot voor kort werkzaam bij Rabobank Gelderland-Zuid.
Bij SGP Neder-Betuwe speelde hij al langer een belangrijke rol op de achtergrond. Bij de laatste drie gemeenteraadsverkiezingen was hij campagneleider.

Wethouder Marien Klein (r) en burgemeester Jan Kottelenberg (l) na de installatie