Inzage schetsontwerpen dijkversterking in Neder-Betuwe

Inloopbijeenkomsten en presentatie op 5, 6 en 12 februari

Waterschap Rivierenland heeft de afgelopen tijd verder gewerkt aan dijkversterking Neder-Betuwe. De schetsontwerpen voor de gehele dijk zijn nu gereed. Vanaf maandag 4 februari 2020 zijn de schetsontwerpen te vinden op de website www.dijkversterkingnederbetuwe.nl. En er zijn drie bijeenkomsten.

Het waterschap houdt de volgende inloopbijeenkomsten:

  • Over de dijk vanaf Eldik tot en met Dodewaard op woensdag 5 februari 2020 van 18.00 tot 20:00 uur in restaurant de Engel in Dodewaard, Waalbandijk 102.
  • Over de dijk bij Ochten op donderdag 6 februari 2020 van 18:00 tot 21:00 uur in dorpshuis Ochten aan Dokter M. van Drielplein 2 met om 19:00 uur een presentatie in de grote zaal over de dijkaanpak bij Ochten. Deze presentatie maakt duidelijk hoe bij Ochten tot een voorkeursalternatief is gekomen.
  • Over de dijk vanaf IJzendoorn tot Ochten op woensdag 12 februari 2020 van 18:00 tot 20:00 uur in dorpshuis Ons Tehuis in IJzendoorn aan de J.R. Zeemanstraat 12a.

Fietsers op de dijk

Medewerkers Provincie

Omdat de gebiedsontwikkeling rondom de veerstoep bij Ochten het dijkproject van het waterschap raakt, hebben we voor de inloopbijeenkomsten in IJzendoorn en Ochten ook enkele medewerkers van de provincie uitgenodigd. Zij zijn aanwezig voor vragen en uitleg over deze gebiedsontwikkeling.

Uw reactie op het schetsontwerp

Wilt u reageren op het schetsontwerp? Maak dan gebruik van het formulier dat beschikbaar is bij de inloopbijeenkomst en op het wekelijkse spreekuur. Of vul het contactformulier op de website www.dijkversterkingnederbetuwe.nl in (bij Contact rechtsboven in het menu). Uw reactie moet uiterlijk 19 februari 2020 bij ons bekend zijn.

Heeft u andere vragen of zorgen?

Kom dan naar het wekelijkse spreekuur op woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur. Op www.dijkversterkingnederbetuwe.nl vindt u de spreekuurlocaties voor de komende tijd. U kunt ook contact opnemen met de omgevingsmanagers John Janssen (t. 06-12991164 of e. john.janssen@wsrl.nl), Danny Witte (t. 06-22870675, e. d.witte@wsrl.nl) of Kees Veraa (t. 06-18644605, e. k.veraa@wsrl.nl).