Inloopavond 19 februari in IJzendoorn over gebiedsontwikkeling Willemspolder fase 1

inloop tussen 17.00 en 20.00 uur, in dorpshuis Ons Tehuis, J.R. Zeemanstraat 12a, 4053 JN IJzendoorn

In de uiterwaarde van de Waal, tussen Ochten en Tiel, werkt Dekker aan de gebiedsontwikkeling van de Willemspolder. Tijdens de inloopavond kunt u zich laten informeren over de plannen en kunt u meedenken over de toekomstige inrichting van dit gebied. Welkom op woensdag 19 februari, inloop tussen 17.00 en 20.00 uur, in dorpshuis Ons Tehuis, J.R. Zeemanstraat 12a, 4053 JN IJzendoorn.

Dekker richt zich op de eerste fase, het gebied in de uiterwaarden vanaf de Nieuweweg in IJzendoorn tot ca. 500 meter voor de Prins Willem-Alexanderbrug in Echteld. Een gebied met grootschalig agrarisch gebruik dat veranderd kan worden in een waterrijk natuurgebied met nevengeulen en eilandjes. Er wordt rekening gehouden met de maatschappelijke doelen: de winning van zand, grind en klei voor de nationale bouwgrondstoffenbehoefte (o.a. voor de bouw van huizen); hoogwaterveiligheid; natuurontwikkeling; landschapsontwikkeling en recreatie; duurzaamheid en mobiliteit.

Huidige status

Voor Willemspolder fase 1 stelt Dekker een milieueffectrapportage op om de besluitvorming rond het inrichtingsplan te ondersteunen. Momenteel ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage. Daarin staat beschreven wat er in de milieueffectrapportage wordt onderzocht. Zie publicatie door provincie Gelderland in Staatscourant 2020, 3936, datum 17-01-2020 op www.overheid.nl.

Vragen en meer informatie

Neem contact op met Toon van Mierlo, projectleider gebiedsontwikkeling bij Dekker, via: t.vanmierlo@dekkergroep.nl. Meer informatie: www.dekkergroep.nl/willemspolder1.

Logo Dekkergroep