Heldere regels fruitstallen en fruitautomaten

Donderdag 13 februari om 19:30 uur: openbare informatieavond in het gemeentehuis om nieuwe beleid aan de gemeenteraad te presenteren. Alle fruittelers zijn hiervoor uitgenodigd.

In samenspraak met de fruittelers in Neder-Betuwe zijn uniforme regels opgesteld voor het houden van fruitstallen en fruitautomaten. Ze bieden duidelijkheid aan de telers en de gemeente. Op donderdag 13 februari om 19:30 uur is er een openbare informatieavond in het gemeentehuis waarbij het nieuwe beleid aan de gemeenteraad gepresenteerd wordt. Alle fruittelers zijn hiervoor uitgenodigd.

Met fruittelers uit Neder-Betuwe spelregels geformuleerd

Fruitverkoop als ondergeschikte vorm van de bedrijfsvoering van fruittelers, wordt al sinds jaar en dag door de gemeente ondersteund. Deze verkoop past in de Betuwe en wordt ook in Neder-Betuwe als wenselijk en ondersteunend aan de recreatief-toeristische sector gezien.

Vanaf de start van het proces tot het daadwerkelijk formuleren van de regels zijn alle fruittelers betrokken. Met hen is in twee bijeenkomsten overlegd hoe zij aankijken tegen hun verkoopactiviteiten en hoe zij gezamenlijk de regeling willen inrichten. Dit heeft geleid tot werkbare spelregels waarin zij zich (voor het merendeel) kunnen vinden. Belangrijke uitgangspunten waren dat zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de behoeften van de fruittelers en het bieden van een praktische werkwijze voor hun bedrijfsvoering. Ook wordt met de verkeersveiligheid rekening gehouden.

Na (definitieve) vaststelling door het college van B en W worden alle fruittelers geïnformeerd, en de nieuwe spelregels gepubliceerd op Overheid.nl en ter inzage gelegd. Na afloop van het seizoen (2020) zal er een evaluatie zijn.