Gratis regeling voor zieken en ouderen met indicatie zorgverzekeraar

Vanaf 1 maart start Avri op verzoek van gemeente Neder-Betuwe met het plaatsen van een minicontainer voor incontinentiemateriaal bij zieken en ouderen met een indicatie vanuit de zorgverzekeraar. De containers worden om de twee weken geledigd.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Gratis regeling voor zieken en ouderen met indicatie zorgverzekeraar 19 maart 2020