Beeldvormende avond, donderdag 6 februari om 19.30 uur

in de raadzaal en de Lingezaal

Raadzaal

  • Monitor Neder-Betuwe bloeit! 2019-2024 - Toewerken naar uitgangspunten en doelstellingen gezonde leefstijl voor alle inwoners.
  • Advies Jongerenraad over versterking aanbod jeugdactiviteiten - Vertegenwoordigers van de jongerenraad gaan over hun bevindingen in gesprek met leden van raad en college.
  • Meerjarenstrategie GGD Gelderland-Zuid 2020-2023.
  • Meerjarenbeleidsplan Werkzaak Rivierenland 2020-2023.
  • Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020.

Lingezaal

  • Raadsspreekuur - Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen hun visie geven over onderwerpen die niet op deze agenda staan. Insprekers kunnen zich tot uiterlijk 5 februari 2020 (12.00 uur) bij de griffie aanmelden.
  • Extra werkbudget Omgevingsdienst Rivierenland – voor uitvoering werkprogramma 2020.
  • Verklaring van geen bedenkingen appartementencomplex Herenland.

Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om de discussies te volgen. De achterliggende stukken zijn elders op onze website te vinden.