Onderzoek solitaire bedrijven/bedrijfslocaties buitengebied Neder-Betuwe (inzicht in ruimtegebruik en ruimtebehoefte)

Vragenlijst ontvangen? Vult u deze alstublieft (digitaal) in

In oktober kondigden we het onderzoek al aan naar solitaire bedrijven/bedrijfslocaties in het buitengebied van Neder-Betuwe. Met dit bredere ruimtelijk-economisch onderzoek willen wij de verspreid gelegen bedrijven uit verschillende sectoren (waaronder bouw, bewerking, productie, handel, reparatie) in onze gemeente zo volledig mogelijk in beeld brengen.

Aanleiding onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek vormt onder meer de vraag van verschillende bedrijven aan de gemeente om hun bedrijf uit te breiden. In veel gevallen is dit in het buitengebied niet zomaar mogelijk vanwege regionale afspraken over (nieuwe) bedrijventerreinontwikkeling en/of het bestemmingsplan in het buitengebied.

Huidige bedrijvigheid en toekomstige behoefte van bedrijven

Om een beeld te krijgen van ruimtegebruik en ruimtebehoefte brengt een extern onderzoeksbureau nu alle bedrijvigheid in beeld, en voert het bureau daarnaast een onderzoek uit naar de toekomstige behoefte aan (uitbreidings)ruimte. Hierbij wordt ook ingegaan op lokale gebondenheid en de mogelijkheden (op locatie).

Vragenlijst ontvangen? Vult u deze alstublieft (digitaal) in

Begin december 2020 is een vragenlijst uitgezet onder circa 200 in het buitengebied gevestigde bedrijven. Mocht u de link naar de vragenlijst hebben ontvangen, dan het vriendelijke verzoek om deze digitaal in te vullen. De informatie is waardevol voor de gemeente om mee te nemen bij beleidsontwikkeling voor bedrijfshuisvesting en planning van bedrijventerreinen.

Meer informatie?

Mocht u geïnteresseerd zijn in (deelname aan) het onderzoek of de resultaten, dan kunt u contact opnemen met Marielle Renee, economisch beleidsmedewerker gemeente Neder-Betuwe, via het algemene telefoonnummer 14 0488.