Handhavers Avri krijgen bodycams

De handhavers van Avri krijgen in de loop van december een bodycam. Deze zorgen er onder meer voor dat zij hun werk zo veilig mogelijk kunnen doen.

De handhavers van Avri leveren met hun werk een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in onze gemeente. Als daar aanleiding voor is, gaan zij met inwoners in gesprek en geven uitleg of voorlichting. Wanneer het nodig is, treden ze handhavend op. Ieders veiligheid staat daarbij voorop. De handhavers hebben een aantal hulpmiddelen die hun werk zo veilig mogelijk maken. De bodycam is ook zo’n hulpmiddel.

De rust erin houden

Helaas hebben handhavers soms te maken met fysieke of verbale agressie. Uit onderzoek in andere gemeenten blijkt dat het werken met bodycams de-escalerend werkt. Wanneer iemand zich realiseert dat zijn gedrag wordt vastgelegd, werkt dat vaak kalmerend.

Privacy

Het werken met bodycams valt onder de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De handhavers krijgen een training in het werken met de bodycam en de privacy-aspecten daarvan. Als de situatie het toelaat, worden mensen die gefilmd worden, voor het gebruik van de camera geïnformeerd. Achteraf krijgen zij informatie mee over wat er met de beelden gebeurt.

Meer informatie: kijk op www.avri.nl/bodycams.