Haarscheur in luidklok Ochten

Klok is stil gezete

Toren met luidklok Hervormde Kerk Ochten

Tijdens de periodieke controle op 8 december 2020 van de luidklok in de toren bij de Hervormde Kerk Ochten is door een inspecteur van Koninklijke Eijsbouts een haarscheur ontdekt. De klok is daarom stil gezet. Het nadrukkelijke advies van Eijsbouts is om de klok pas na reparatie weer te luiden.

Gemeente Neder-Betuwe, die eigenaar is van toren en luidklok, is in overleg met de specialisten over een herstel. Naar verwachting zal dit begin volgend jaar zijn. Wij houden u op de hoogte.