Doe als Beitske, plant bomen en struiken voor bijen, vlinders en vogels

Wilt u ook meedoen?
Aanmelding kan nog tot 15 februari 2021.

Beitske Bouwman plantte pas geleden struiken en bomen in haar tuin en zaaide een kruidenmengsel. Zij deed mee aan het beplantingsactie van gemeente Neder-Betuwe en Stichting Landschapsbeheer Gelderland met als doel herstel van het landschap en vergroten van de biodiversiteit. Dat is hard nodig want bijen, vlinders en andere dieren hebben het moeilijk, ook in Neder-Betuwe. Beitske: “Wij vinden het belangrijk dat de biodiversiteit op aarde behouden blijft en willen daaraan graag een bijdrage leveren op ons eigen kleine stukje land. De adviseur van he project dacht goed mee over de mogelijkheden. Aan te bevelen!” Wethouder Stefan van Someren nam een kijkje tijdens de aanplant.

Ook de andere bewoners in het buitengebied die meededen ontvingen pas geleden hun bestelde bomen en struiken. Gemeente Neder-Betuwe en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) helpen inwoners om hun erf zodanig te beplanten dat er meer insecten en andere dieren op af komen.

Wilt u ook meedoen?

Aanmelding kan nog tot 15 februari 2021. Bewoners in het buitengebied ontvangen een biodiversiteitsplan en kunnen inheemse beplanting en zaaigoed met aantrekkelijke korting aanschaffen.

Voor informatie en aanmelding: www.landschapsbeheergelderland.nl (Doe mee > Biodiversiteit). Provincie Gelderland en gemeente Neder-Betuwe financieren dit project. Het sluit aan op de doelstelling van Bij Bewust Betuwe (zie http://bijbewustbetuwe.nl).

Beitske Bouwman
Beitske en haar partner Bart en wethouder Stefan van Someren