Denk mee over (het beheer en de inrichting van) de openbare ruimte in Neder-Betuwe

De vragenlijst staat open tot en met 31 december 2020.

Wat vindt u belangrijk voor de openbare ruimte in Neder-Betuwe? Is dat de bereikbaarheid, bruikbaarheid of juist de uitstraling? Moeten we meer aandacht hebben voor de biodiversiteit of juist voor de mobiliteit? Of beide? Of hecht u meer waarde aan een veilige openbare ruimte? U kunt het ons laten weten via de vragenlijst inrichting en beheer openbare ruimte. U vindt de vragenlijst via deze link of het scannen van de QR-code. Invullen kost maar 10 minuten. Onder de invullers verloten we drie manden met streekproducten. De vragenlijst staat open tot en met 31 december 2020.

QR InwonersenquĂȘte IBOR

De gemeente stelt een IBOR-plan op. Dat is een integraal plan voor het beheer van de openbare ruimte. Dit plan vervangt de verschillende plannen voor groen, wegen & parkeren, openbare verlichting, klimaatadaptatie en spelen.  Voordeel van een IBOR plan is dat het overzicht vergroot in alle inrichtings- en beheermaatregelen. Daarnaast stelt het IBOR plan een duidelijke visie waaruit we werken aan de openbare ruimte en keuzes maken.  We werken er naar toe om het IBOR plan eind 2021 gereed te hebben.

De openbare ruimte is van iedereen en alle inwoners moeten er op een goede manier gebruik van kunnen maken. Tegelijkertijd is het de ruimte waar de gemeente bezig is met opgaven voor klimaatadaptatie, veiligheid en biodiversiteit. Dat betekent dat we keuzes moeten maken en prioriteiten moeten stellen. Daarvoor horen we ook graag wat u belangrijk vindt. Help ons en laat uw mening horen. Meer weten of vragen over de enquête? Stuur een mail naar onze collega Marianne van Bruxvoort via mbruxvoort@nederbetuwe.nl.