De GGD over het relatief hoge aantal besmettingen in Neder-Betuwe

De arts infectieziekte van GGD Gelderland-Zuid heeft op verzoek naar de besmettingsgraad gekeken van onder meer gemeente Neder-Betuwe en concludeert dat er niet echt iets anders zichtbaar is dan in andere gemeenten.

Het is lastig om precies na te gaan waardoor er op dit moment een verheffing is. Kijkend naar de cijfers kan de arts er een uitspraak over doen: In Neder-Betuwe zijn er wat meer besmettingen, zogenoemde kleine clusters. Niet iets om daar extra zorgen om te maken. Maar op een inwoneraantal van ruim 24.000 inwoners zijn 30 besmettingen meer er per 100.000 ineens 120. Overigens is er een zeer diverse verdeling te zien als het gaat om leeftijden.

Algemeen

In het algemeen is het zo dat wanneer er een kleine uitbraak is in een kleine gemeente, dit een ander beeld geeft dan wanneer dit in een grote stad als bijvoorbeeld Nijmegen is. Vanuit infectieziektebestrijding zijn er dus geen zorgen over hogere besmetting in kleinere gemeenten. Het is zo dat er soms in een gemeente wat kleinere uitbraken zijn. Soms zijn er meer besmettingen in de ene gemeente en dan weer in de andere.

In de beginperiode en in de zomer waren er veel besmettingen in Nijmegen, en nu zien we het wat meer in kleinere gemeenten. Er zijn vanuit het bron- en contactonderzoek geen zorgen dat mensen zich niet aan de richtlijnen houden. Op dit moment voert onze GGD het bron- en contactonderzoek volledig uit in de hele regio. Positieve meldingen vanuit scholen (leerlingen of personeel) en de zorginstellingen worden door een speciaal ‘team scholen/zorginstellingen’ behandeld en er is onderling veel contact.