18 vernieuwende initiatieven krijgen bijdrage uit regionaal investeringsfonds FruitDelta Rivierenland

Persbericht FruitDelta Rivierenland van 15 december 2020

FruitDelta Rivierenland heeft dit jaar aan 18 vernieuwende initiatieven subsidie toegekend uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Met dit fonds stimuleert FruitDelta Rivierenland ondernemers en ondernemende inwoners die met hun initiatieven bijdragen aan de ontwikkeling van Rivierenland.

Dit jaar was er één aanvraagronde voor het fonds, die een half jaar lang openstond. Om initiatiefnemers in deze tijd van coronamaatregelen meer gelegenheid te bieden een aanvraag in te dienen, besloot het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland het fonds van medio maart tot 1 oktober 2020 open te stellen.

Hans Beenakker, voorzitter Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland: “Ik ben blij met de gehonoreerde projecten omdat er deze ronde nadrukkelijk icoonprojecten tussen zitten waar wij als regio ons mee kunnen onderscheiden en profileren. Tegelijkertijd werken we aan een nieuw regionaal economisch ambitiedocument voor de periode 2021 - 2024 met bijbehorend instrument RIF. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de opgedane ervaringen in de periode 2016-2020.“

Regionaal Investeringsfonds

Het Regionaal Investeringsfonds bestaat sinds maart 2017 en heeft al meer dan 100 projecten en studies/pilots van ondernemers en ondernemend inwoners ondersteund. De initiatieven zijn gericht op de ontwikkeling van agribusiness, economie & logistiek en/of recreatie & toerisme van de regio Rivierenland. Het fonds is dé steun in de rug voor iedereen met een goed plan. Een jury van experts, de zogeheten Economic Board, beoordeelt en adviseert het Algemeen Bestuur over de aanvragen. Dit resulteert bij een positief advies in een financiële bijdrage, maar kan ook in de vorm van kennis en toegang tot hun netwerk om van elk idee een succes te maken. De Economisch Board is breed samengesteld en de leden zijn afkomstig uit de verschillende economische sectoren, onderwijs en financiële instellingen.

Logo Regionaal Investerings Fonds

Corona

Ook voor ondernemers is het momenteel door het coronavirus op het gebied van werk- en inkomen een onzekere tijd. De financiële bijdrage vanuit het RIF is een belangrijke aanmoediging en stimulans voor mensen met goede ideeën om de regionale agribusiness, economie en logistiek en/of recreatie en toerisme in Rivierenland te versterken. 2021 is voor het RIF een overbruggingsjaar. Binnen de gehonoreerde RegioDeal is ook het project ‘Versterken Regionaal Investeringsfonds’ ten tijde van corona gehonoreerd. Hierdoor kunnen we met steun van het Rijk ook in 2021 de regio vooruit helpen en daarmee sterk uit de crisis te komen.

Deze ronde

Van de 47 ingediende aanvragen heeft de jury aan 7 haalbaarheidsstudies en 11 uitvoeringsprojecten positief geadviseerd en hun advies is overgenomen door het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur gehoord hebbende. In totaal is aan de 18 projecten 988.143 euro aan subsidie toegekend op een totaal projectbudget van 4.344.214 euro. De toegekende initiatieven hebben bovengemiddeld gescoord op de criteria innovatie, werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling, concurrentiepositie en vestigingsklimaat. De volgende veelbelovende initiatieven krijgen een bijdrage uit het fonds:

Haalbaarheidsstudies

Titel ~ Indiener ~ Beoogd eindresultaat
1. Alternatieve zuivelstroom ~ Mts van den Bighelaar -  van der Vleuten, Velddriel ~ Haalbaarheid zelfstandige alternatieve zuivelstroom
2. Compoststrooier ~ Kwekerij Maatschap G.E. Op ’t Hof, Nederhemert ~ Economische haalbaarheid jaarrond compost strooien
3  Fruitkoelhuis 2030 - off grid ~ M.C. André de la Porte, Dreumel ~ Technische en economische haalbaarheid duurzame, net-onafhankelijke (middels zon, wind of combi) fruitkoeling  
4. Haalbaarheidsstudie Recreatiezone 'De Tuilse Put' ~ NML - Flowers en Advies, Tuil ~ Voorwaarden waaronder uitvoering mogelijk wordt
5. Onbemand elektrisch maaien ~ Fruitbedrijf den Haan CV, Kerk-Avezaath ~ Haalbaarheid inzet elektrisch aangedreven onbemande tractor
6. Pilot Deeltijdmobiliteit gemeente West Maas en Waal ~ Autobedrijf van Oijen B.V., Beneden-Leeuwen ~ Businessplan opzetten van een deelmobiliteitsbedrijf
7. Stikstofmaatregelen glastuinbouw ~ Greenport Gelderland t.b.v. Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerrijnen, Wageningen ~ Analyse stikstofdepositie door regionale glastuinbouw aan N-gevoelige habitats

Uitvoeringsprojecten

Titel ~ Indiener ~ Beoogd eindresultaat
1. Chrysantenteelt 2.0 ~ Diamond Flowers VOF, Zuilichem ~ Nieuw teeltsysteem voor chrysanten: in potten op kweektafels
2. De tuinen van Appeltern ~ Informatietuinen  Appeltern BV, Appeltern ~ Verbeterde attractiviteit van het park (online en offline)
3. Expeditie Robinson ~ Holland Evenementen Groep, Zoelen ~ Nieuwe attractie: Expeditie Robinson
4. Fruit Tech Campus ~ Stichting Fruit Tech Campus, Geldermalsen ~ Samenwerkingsverband gericht op innovatie en educatie
5. Glamping de Oever ~ Beldert Verblijfsrecreatie, Reeuwijk ~Realisatie kampeerunits en -dorpjes
6. Laanboomtoegangspoort naar de Betuwe fase 2 ~ Laanboomhuis bv, Dodewaard ~ Aangelegde tuin rondom het Laanboomhuis, informatief en toegankelijk
7. Opschaling non-food applicatie mycelium ~ Mycelium Materials Europe B.V., Hedel ~ 4 mobiele mycelium teeltruimten
8. Realisatie Betuwe pad ~ Stichting Wandelnet, Amersfoort ~ Gemarkeerde meerdaagse wandelroute van circa 225 km in twee richtingen
9. van Biomassa naar Energie ~ CTLoop bv, Tiel ~ Demonstratie-installatie: volledig operationele kleinschalige pyrolyseoven
10. Versterking concurrentiepositie Sierteelt in Rivierenland ~ Mans Flowers, Brakel ~ Verwerking sierproducten binnen de regio op basis van specifieke klantwensen
11. Vlindertuin de Zindering & zadenbibliotheek Tiel ~ StichtingTielCentrumXL, Tiel ~ Aanleggen van een Vlindertuin van 2300 m2 als toeristische attractie

Vernieuwde website

De toegekende projecten van 2020 zijn binnenkort terug te vinden op de website van FruitDelta Rivierenland (www.fruitdelta.nl). De pagina’s over het Regionaal Investeringsfonds op de website zijn vernieuwd. Alle tot dusver toegekende projecten zijn daar nu eenvoudig en overzichtelijk terug te vinden; met een korte projectbeschrijving en een vermelding van de start-/einddatum, looptijd en het beoogde resultaat. De projecten zijn ingedeeld in zeven categorieën, op basis van de economische speerpunt(en) waaraan ze -volgens de initiatiefnemers- bijdragen.

Nieuwe ronde in 2021

Het loket voor de eerste ronde van 2021 opent op 19 maart 2021. Vanaf dat moment kunnen initiatiefnemers zes weken lang hun aanvraag indienen (tot en met 30 april 2021). Een aanvraag indienen kan via de website van FruitDelta Rivierenland. Daar staat ook alle informatie over de toekenningscriteria en de werkwijze van het fonds.