Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie personen

(BRP)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen. Na onderzoek blijkt dat hij/zij niet meer woont op het adres waarop hij/zij in de BRP van de gemeente Neder-Betuwe staat ingeschreven.
-    A.G. van Spanje (geb. 22-12-1965), datum voornemen: 05-08-2020

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovengenoemde persoon verblijft? Neem dan contact op met team Gemeentewinkel van de gemeente Neder-Betuwe via e-mail of telefoonnummer 14 0488. Maak voor een mondelinge toelichting van te voren telefonisch een afspraak. Hebben wij binnen drie weken na de datum van het voornemen geen reactie ontvangen? Dan schrijven wij de bovengenoemde persoon uit de BRP uit.