Onderhoud uiterwaarden

Van augustus tot november

Onderhoud uiterwaarden - In opdracht van Rijkswaterstaat wordt het groen in de uitwaarden onderhouden door het bedrijf Krinkels en Lievense. Daardoor blijft de stroombaan van de rivier vrij van obstakels. Dat voorkomt opstuwing bij hoogwater en versnelt de afvoer van water naar de zee. Want het opstuwen van rivierwater vergroot het risico op overstromingen.
Het groenonderhoud vindt plaats voor de start van het hoogwaterseizoen van 15 augustus tot 1 november. Dan maait het bedrijf het gras op ruim 300 hectare grond langs alle grote rivieren in Nederland en snoeit de bomen en struiken.
Kijk voor meer informatie op www.onderhouduiterwaarden.nl. Een kaart vertelt u waar werkzaamheden precies plaatsvinden. Vragen? Mail uiterwaarden@lievense.com.

Onderhoud uiterwaarden