Hittestress bij dieren

Ze vragen extra zorg nu!

Het vee heeft net als wij mensen last van de hitte. De dieren kunnen hittestress krijgen in de wei, de stal of tijdens vervoer. Burgemeester Jan Kottelenberg krijgt berichten van inwoners die zich zorgen maken over dieren, bijvoorbeeld schapen in de wei. We gaan er als gemeente vanuit dat eigenaren van dieren in deze warme dagen extra zorg aan hen geven en zorgen voor voldoende water en schaduw.
LTO Nederland werkt met veehouders en dierenartsen samen aan een Hitteplan 2.0 naar aanleiding van de warme zomers van 2018 en 2019. Dit Hitteplan heeft tiendaagse hittestressvoorspellingen tot doel, die veehouders online kunnen raadplegen. Zij krijgen informatie over dingen die extra aandacht vragen en tips om goed in te spelen op extreme hitte. Basis van het hitteplan is de Temperature Humidity Index (THI). Hiermee wordt van de temperatuur en luchtvochtigheid een maat gevormd voor de hoeveelheid hittestress die dieren ervaren. Deze THI is voor elke diersoort anders. Het streven is om aan die maat voor hittestress per diergroep specifieke adviezen te koppelen om de stress beheersbaar te maken.
Veel veehouders nemen al maatregelen in de stal met extra ventilatoren, luchtkoeling  en vernevelaars. Die kunnen helpen om hittestress te voorkomen. Ook het koelen van daken met water en het maken van extra schaduwplekken in de wei dragen hieraan bij. In sommige gevallen is het comfortabeler voor dieren als zij ‘s nachts naar buiten worden gelaten en kleinere porties gevoerd krijgen. Simpele tips, die veel veehouders al toepassen en een groot positief effect kunnen hebben.

Hittestress dieren