Goed nieuws voor mensen die een vergunning willen aanvragen

De ODR roept de ‘flitsvergunning’ in het leven

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) en de gemeente Neder-Betuwe kijken naar hoe ze op de Omgevingswet kunnen inspelen en hoe ze hun dienstverlening hierop kunnen aanpassen. Klantvriendelijkheid en eenvoud spelen hierbij een belangrijke rol. Een vergunning aanvragen duurt normaal gesproken zo’n acht weken. Voor inwoners en ondernemers die graag willen gaan (ver)bouwen duurt dat best lang. Daarom roept de ODR de ‘flitsvergunning’ in het leven en kun je in sommige gevallen al binnen vijf dagen een vergunning krijgen.

Wethouder Nees van Wolfswinkel: “De flitsvergunning past in ons streven om de dienstverlening aan inwoners verder te verbeteren. Check bij een verbouwing eerst even bij de Omgevingsdienst Rivierenland of je in aanmerking komt voor een flitsvergunning. Dit zou namelijk positief kunnen uitpakken voor je planning en misschien ook wel voor je kosten!”

Logo flitsvergunningen Neder-Betuwe en ODR

De ODR start voor de gemeente Neder-Betuwe op 1 september 2020 met de pilot ‘flitsvergunningen’. De termijn voor het beslissen op een aanvraag is normaal gesproken acht weken, maar afhankelijk van de aanvraag kan een vergunning binnen vijf werkdagen al worden verleend.
De flitsvergunning is dus een normale aanvraagprocedure, maar dan versneld! Daarnaast is het ook geen wettelijke procedure, maar een service die de ODR verleent aan de klant.

Voor welke bouwwerkzaamheden kun je een flitsvergunning aanvragen?

Dat kan voor:

  • Dakkapellen
  • Erfafscheidingen
  • Reclame uitingen (ook reclamezuilen)
  • Kozijnwijzigingen

Hoe vraag je een flitsvergunning aan?

Ga naar de website van de Omgevingsdienst Rivierenland voor meer informatie over wat je nodig hebt en wat de voorwaarden zijn om een flitsvergunning aan te vragen. Daarna kun je via www.olo.nl een flitsvergunning aanvragen. Vergeet niet om bij de projectomschrijving aan te geven dat het om een flitsvergunning gaat.

Vragen?

Wij wensen je veel succes met je aanvraag en mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de afdeling vergunningverlening van de Omgevingsdienst Rivierenland via het algemene telefoonnummer 0344-579314.