Gemeente Neder-Betuwe stelt nadere regels vast voor jeugdhulp

Andere manier van werken biedt kinderen gerichtere hulp en bespaart kosten

Kinderen die jeugdhulp nodig hebben zo vroeg mogelijk helpen; signaleren maar niet medicaliseren. En de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg houden bij de juiste organisatie. In een notendop komen de nadere regels voor Jeugdhulp van gemeente Neder-Betuwe hier op neer. Beter voor het kind en ook beter voor het betaalbaar houden van de Jeugdzorg in de gemeente.

Wethouder Marien Klein: “Lokale regels, processen beter inrichten en heldere afspraken maken met de partners, het zorgt ervoor dat we zo vroeg mogelijk de juiste hulp kunnen bieden en dat dit ook door de juiste instantie gebeurt. Door dit zo te organiseren voorkomen we dat de kosten van jeugdhulp te veel stijgen.” In 2019 was er op deze post een tekort van 2 miljoen; de nieuwe regels kunnen voor tempering zorgen.

Taken en verantwoordelijkheden op de juiste plaats

Door deze lokale regels zal er beter zicht zijn op de taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Door het open karakter van de Jeugdwet ontbrak het daar in het verleden weleens aan en werden taken opgepakt - met de bijbehorende kosten - die ergens anders thuishoorden.

Intensievere samenwerking

De ondersteuningsteams voor Jeugdhulp zijn sinds twee jaar op de basisscholen actief en sindsdien is er sprake van een afname van verwijzingen. De wens is daarom om de samenwerking met de partners ook te intensiveren in de voorschoolse periode, zoals op het consultatiebureau, bij peuteropvang en op voorscholen.

Acceptatie van wat normaal is bij de leeftijd

De inzet van de Jeugdhulp zal dusdanig zijn dat ‘wat normaal is bij de leeftijd’ geaccepteerd wordt; het voorkomt onterechte en onnodige jeugdhulp. De vastgestelde ‘Nadere regels Jeugdhulp’ geven hiertoe de kaders aan.

De nadere regels jeugdhulp zijn hier te vinden.