Aankondiging Week van de opvoeding en autisme ‘Staan en Opvallen’

5 t/m 11 oktober 2020 in Neder-Betuwe, met op 6 oktober de workshop 'Autisme en opvoeden, Staan en Opvallen'

Workshop: Autisme en opvoeden, Staan en Opvallen
Wanneer: Dinsdag 6 oktober van 19.00 tot 21.00 uur

Een kind met autisme ontwikkelt zich op zijn/haar eigen tempo en eigen volgorde. Dat heeft invloed op de opvoeding. Het delen van ervaringen kan heel helpend en steunend zijn. Autisme is bij ieder kind weer anders. Als ouder word je zelf heel deskundig over het autisme bij jouw kind. Durf daar op te vertrouwen!

Autisme in het gezin vraagt om veel geduld en extra energie. Flexibiliteit, begrip en inlevingsvermogen is bij ieder kind van belang, maar extra belangrijk bij autisme. Je kind denkt en reageert vaak anders dan wat je zou verwachten. Het vraagt veel, maar aan de andere kant zeggen veel ouders ook dat ze bewuster leven en meer echte aandacht voor hun kind hebben. Dat brengt ook wat.

Logo's deelnemers Week van de Opvoeding

Programma via ZOOM

Aan het woord komen Mariska, Karin en Lara. Mariska heeft autisme, Karin is moeder van twee kinderen met autisme en Lara heeft een broer met autisme. Zij zullen vertellen hoe het opvoeden voor hen eruit zag en welke invloeden van autisme hierin van invloed waren. We gaan met elkaar in gesprek over eigen ervaringen hierin. Aan de hand van Brain Blocks wordt een inkijkje gegeven in het hoofd van iemand met en zonder autisme.

U wordt uitgenodigd door

  • Renée Reiss, consulent/trainer autisme Expertisecentrum MEE Gelderse Poort
  • Mariska en Michael, ervaringsdeskundigen vanuit Ervaar MEE

Voor wie

Ouders/verzorgers/familieleden uit Neder-Betuwe die meer willen weten over dit onderwerp. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers.

Aanmelden

Aanmelden via Jacqueline van de Pol: opvoedweek@nederbetuwe.nl. Meld je aan met je naam en woonplaats en doe dit uiterlijk vóór 29 september. Bij voldoende aanmeldingen kan de workshop doorgaan en krijg je uiterlijk 1 oktober via de mail een uitnodiging met de link voor de workshop via ZOOM.