Uitnodiging: Denk je mee?

Online bijeenkomst Regionale Energie Strategie voorjaar 2020

Wij organiseren een tussentijdse online-bijeenkomst om je te informeren over de Regionale Energie Strategie Rivierenland. Een eerdere bijeenkomst voor inwoners ging vanwege de coronacrisis niet door. Komend najaar werken wij verder aan RES 1.0 en kunnen wij je hopelijk weer ontmoeten bij fysieke bijeenkomsten.

RES logo

Samen onderzoeken we de mogelijkheden

Hoe kan de Neder-Betuwe bijdragen aan de 55% reductie van CO2-uitstoot in 2030? Hoe gaan we duurzame energie opwekken? Wat zijn de meest geschikte plaatsen voor zonnepanelen en windmolens? Hoe houden we rekening met de omgeving, bijvoorbeeld met agrarische grond, het landschap en netinfrastructuur? Deze vragen heeft Regio Rivierenland, een samenwerking van acht gemeenten in Rivierenland waaronder Neder-Betuwe, onderzocht in ruimteateliers in 2019. De resultaten uit deze ruimteateliers, gesprekken met experts én regionale raadsbijeenkomsten hebben geleid tot drie denkrichtingen voor wind en ontwerpprincipes voor zon. Alle opbrengsten samen komen in de Concept RES die Regio Rivierenland op 1 juni gaan inleveren.

RES 2030 Terwatth

Wij nodigen je van harte uit

In de online-bijeenkomst praten we je graag bij over de Concept RES en over de zaken die we moeten uitzoeken voor de RES 1.0 die we in 2021 gaan inleveren bij het Nationaal Programma RES. Daarom nodigen wij je van harte uit voor het ruimteatelier, een online bijeenkomst, op:

  • Wanneer: woensdag 6 mei 2020
  • Locatie: online, Zoom-sessie
  • Tijd: 19:30 – 21:00 uur, inloop 19:15 uur

Denk je mee? Meld je aan!

Je kunt je voor deze bijeenkomst aanmelden via www.resrivierenland.nl/aanmelden. Vermeld s.v.p. je naam, organisatie/bedrijf (als dat van toepassing is), telefoonnummer, en of je in 2019 ook bij een ruimteatelier was. Voor de bijeenkomst ontvang je het programma en aanmeldinstructies voor de online bijeenkomst. Je kunt nu al een eerste blik werpen op de inhoud van de Concept RES via https://www.resrivierenland.nl/bibliotheek/

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Peter van den Berg via pberg@nederbetuwe.nl of 14 0488.

Graag tot dan!