Overlijden de heer M.G. Spaan

Ries Spaan was van 1973 - 1987 commandant van de vrijwillige brandweer Kesteren en van 1987 - 2001 van de vrijwillige brandweer Kesteren en Opheusden.

Met ontroering namen wij kennis van het overlijden van

de heer M.G. Spaan
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ries Spaan was van 1973 - 1987 commandant van de vrijwillige brandweer Kesteren en van 1987 - 2001 van de vrijwillige brandweer Kesteren en Opheusden.

In deze hoedanigheid gaf hij in al die jaren met veel aandacht en kennis leiding aan de vrijwilligers van deze korpsen en zette hij zich ten volle in voor de veiligheid van onze inwoners; bij branden, ongevallen en tijdens de evacuatieperiode hoog water. Ook adviseerde hij onze gemeente over brandweerzorg in het algemeen en in het bijzonder over voorzieningen in relatie tot de Betuweroute. Hij was vrijwilliger maar vooral een professional en bovendien een zeer aimabel mens.

De gemeenschap van Neder-Betuwe en met name de inwoners van de dorpen Kesteren en Opheusden zijn hem veel dank verschuldigd.

Wij wensen zijn familie van harte sterkte toe in deze moeilijke periode en voor de toekomst.

De gemeenteraad van Neder-Betuwe,
Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Mr. G.S. Stam, gemeentesecretaris

A.J. Kottelenberg, burgemeester

E. van der Neut, griffier