Welkom nieuwe Nederlanders!

Medelanders genaturaliseerd

Op 2 september ontving een aantal inwoners van Neder-Betuwe de Nederlandse nationaliteit.
Zij legden tijdens een feestelijke ceremonie in het gemeentehuis de eed of de belofte af in handen van burgemeester Jan Kottelenberg.

Naturalisatie september 2019

Nogmaals van harte gefeliciteerd!