Valpreventiemaand in het teken van fietsen

Persbericht van GGD Gelderland Zuid van 26 september 2019

Het aantal ouderen dat in de afgelopen 3 maanden viel, is gestegen. Dit blijkt uit cijfers van de GGD die afkomstig zijn uit de Volwassenenmonitor. Gemiddeld genomen valt 1 op de 5 ouderen wel eens. Dit percentage stijgt met het ouder worden. Blijven bewegen is belangrijk om vallen te voorkomen. Tijdens de valpreventiemaand in oktober staat veilig fietsen centraal. In de regio worden verschillende (fiets)activiteiten georganiseerd.

Hup op de fiets!

Voor het thema fietsen is gekozen, omdat fietsen voor ouderen een goede manier is om te blijven bewegen en de spieren soepel te houden. Fietsen draagt bij aan mobiel en vitaal blijven. Maar fietsen brengt ook risico’s met zich mee. Tijdens de 9e regionale valpreventiemaand richten de activiteiten zich op fietsen, veiligheid en mobiliteit in het algemeen. Ook wordt er aandacht gevraagd voor (veilige) alternatieven, zoals de elektrische fiets, driewielfiets en loopfiets. Alle activiteiten zijn te vinden op de website www.hupopdefiets.nl. De regionale valpreventiemaand is een initiatief van ZZG zorggroep, GGD Gelderland-Zuid en vele andere organisaties in de regio Gelderland-Zuid.

Ouderenmonitor

Aan het onderzoek van de GGD deden in 2016-2017 18.750 volwassenen uit Gelderland-Zuid mee. Van deze groep waren 10.000 respondenten 65 jaar of ouder en thuiswonend. De resultaten van deze 65-plussers zijn het afgelopen jaar geanalyseerd. Hieruit komt onder meer naar voren dat het valpercentage onder deze groep in 4 jaar tijd is gestegen van 17% naar 21%. Het lijkt er dus op dat 65-plussers vaker vallen en zich niet altijd bewust zijn van de valrisico's. Preventieve ondersteuning kan hen helpen bij deze bewustwording en ervoor zorgen dat ze op de juiste manier blijven bewegen.