Uitnodiging aan ondernemers

24 september 2019 van 19.00 tot 21.00 uur

Beste ondernemer,

Uitnodiging

Wij nodigen u van harte uit om dinsdagavond 24 september 2019 van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis aan te sluiten bij de tweede bijeenkomst over het onderwerp ‘kantoorhuisvesting op onze bestaande bedrijventerreinen’. Als gemeente Neder-Betuwe zijn we voornemens om voor dit onderwerp beleidsrichtlijnen op te stellen. We hebben dit project ook benoemd tot pilot om te verkennen welke mogelijkheden de aanstaande Omgevingswet ons biedt om te komen tot passend en oplossingsgericht beleid. 
Hierover willen we graag met betrokkenen in gesprek. U bent van harte welkom om mee te denken en mee te praten vanuit uw eigen perspectief: als eigenaar van vastgoed, als gevestigde ondernemer op een bedrijventerrein of als ondernemer die op zoek is naar kantoorhuisvesting. Of wellicht bent u via een heel andere invalshoek geïnteresseerd in het onderwerp.

Proces tot nu toe

De bijeenkomst is een vervolg op een bijeenkomst die we eind juni organiseerden. Toen bespraken wij met u - als ondernemers, huurders, verhuurders en vertegenwoordigers van bedrijventerreinverenigingen -  de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt om eventueel (zelfstandige) kantoorhuisvesting toe te staan op de terreinen De Heuning en Walenhoek in Ochten, Bonegraaf in Dodewaard, Tolsestraat in Opheusden en ’t Panhuis en Broekdijk in Kesteren. Tijdens deze bijeenkomst lag de nadruk op inventarisatie van uw ervaringen, wensen, behoefte en attentiepunten rond dit thema en op uw visie over wat wel en niet mogelijk zou zijn.
Na deze bijeenkomst spraken wij ook nog met andere partijen met betrokkenheid bij het onderwerp.

Vervolgbijeenkomst voor ondernemers en betrokkenen

De aanstaande tweede bijeenkomst op dinsdagavond 24 september is gericht op verdere afstemming en het verkennen van mogelijke oplossingsrichtingen. Hiertoe benoemen wij voorstellen met bijbehorende voorwaarden voor kantoorhuisvesting op onze bestaande bedrijventerreinen. Uiteraard waar het mogelijk en wenselijk is, en waarbij wij rekening houden met de bestaande situatie en de diverse belangen op en nabij het terrein.
De resultaten van de bijeenkomst zullen wij vervolgens verwerken tot een concreet voorstel voor beleidsrichtlijnen voor kantoorhuisvesting/kantoren op bestaande bedrijventerreinen in Neder-Betuwe. Deze zullen we dan later dit jaar tijdens een derde bijeenkomst nog een keer aan u voorleggen.

Aanmelden

Voor ons is het prettig om te weten op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen. Wilt u zich daarom voor de bijeenkomst van 24 september aanmelden via e. omgevingswet@nederbetuwe.nl  Graag daarbij de vermelding wat de aard is van uw bedrijf en waar uw onderneming of het pand is gevestigd.

We hopen u op dinsdag 24 september om 19.00 te mogen begroeten.


Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

N. van Wolfswinkel,   S.H.R. van Someren,
wethouder,                 wethouder.