Staatssecretaris stelt 1 miljoen beschikbaar voor Perspectief op Werk

Rivierenland van start met 17 projecten om mensen aan het werk te helpen

Tiel, 10 september 2019 - Onlangs keurde staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het actieplan van arbeidsmarktregio Rivierenland goed. Dit actieplan beoogt werkzoekenden versneld aan een baan te helpen. Het plan met de titel ‘Werk… de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland’ omvat 17 concrete projecten die de route naar werk bedoelen te verkorten. Het plan is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van publieke en private arbeidsmarkt- en onderwijspartners, verenigd in het Regionaal Werkbedrijf - Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW - POA Rivierenland). Vlak voor de zomer werd het regionale plan ondertekend door wethouders en vertegenwoordigers van VNO-NCW, Greenport, Werkzaak, FNV, onderwijs en UWV in regio Rivierenland. Met de goedkeuring is een bedrag gemoeid van 1 miljoen euro.

€ 1 mln voor Perspectief op Werk sept. 2019

Iedereen is nodig in Rivierenland

Ben Brink, voorzitter van RW-POA Rivierenland en wethouder van de gemeente Tiel: ’De betrokken partijen in onze regio zijn in staat om snel en effectief samen te werken als het gaat om het benutten van kansen op de arbeidsmarkt voor mensen die minder makkelijk een baan vinden. We waren één van de eerste arbeidsregio’s waarvan het plan goedgekeurd is’. De goedkeuringsbrief van het ministerie bevestigt de samenwerking. ‘Rivierenland kent al een hoge regionale organisatiegraad rondom onderwijs en (de inclusieve) arbeidsmarkt’.
Hans van Zuijdam, voorzitter VNO – NCW Rivierenland: ‘Bedrijven in de regio draaien op volle toeren en komen mensen tekort. Dat biedt kansen voor mensen die willen en kunnen werken. Toch zien we dat niet iedereen zelfstandig de weg naar werk vindt. Ons plan is zeer pragmatisch opgesteld: 17 concrete projecten, die meteen bijdragen aan het realiseren van matches en banen.

Meteen van start

Zodra de goedkeuring binnen was, werd gestart met de uitvoering van het plan. Maandag kwamen de betrokkenen bij elkaar voor een startbijeenkomst in de vestiging van Rabobank West Betuwe in Geldermalsen. Naast de regionale stakeholders en de trekkers van de 17 projecten waren de Provincie Gelderland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanwezig.

Perspectief op Werk

Perspectief op Werk is een initiatief van werkgevers, gemeenten, UWV, onderwijsveld, en het Rijk om regio’s te stimuleren de kansen die de regionale arbeidsmarkt momenteel biedt optimaal te benutten. De Nederlandse werkgevers staan te springen om mensen die aan de slag kunnen en dat biedt mogelijkheden voor aanzienlijke groepen werkzoekenden. Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De focus in het regionaal actieplan moet liggen op een korte termijn doe-agenda. Om de extra impuls te ondersteunen heeft het kabinet voor 2019 en 2020 steeds € 35 miljoen (1 miljoen per regio) beschikbaar gesteld.