Provincie, gemeenten en woningcorporaties slaan handen ineen voor goed wonen in Rivierenland

Bericht van De Kernen

Op donderdag 12 september j.l. zijn de Provincie Gelderland, acht gemeenten en zeven woningcorporaties in het Rivierengebied met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst van de regionale woningmarkt. Samen gaan zij onder meer aan de slag met een Actieplan Wonen. Lees hier het hele artikel.