Neder-Betuwe op de jaarmarkt in Kesteren

als gemeente waarin je meedoet als inwoner en ondernemer

Tijdens de jaarmarkt in Kesteren hebben José van Zanten, Maaike van de Brenk en Nanneke van der Heijden meer dan 50 korte gesprekken gevoerd met inwoners van onze gemeente. Door een balletje op te werpen, een kaartje te leggen of een touwtje te trekken legden zij hun gesprekspartners een vraag voor, waarmee ze het gesprek startten over Neder-Betuwe als participatiegemeente. De gesprekken gingen over de betrokkenheid van onze inwoners, de manier waarop ze betrokken willen zijn en de communicatiemiddelen en participatie-werkvormen die hen passen en aanspreken. 

Jaarmarkt Kesteren 3 september 2019

Behalve dat het ontzettend leuk was om te doen, hebben we ook veel informatie kunnen ophalen. We hebben veel positieve reacties gekregen op onze aanwezigheid en onze kraam. Inwoners en bezoekers van buiten waardeerden het om in gesprek te gaan én informatie te ontvangen. Het boek ‘de schatkist van Neder-Betuwe’ en de Laanboom-fietsroutes vonden gretig aftrek. Duidelijk is geworden dat inwoners vooral willen meedenken en meedoen als het de ‘backyard’ betreft. Een ander leerpunt is dat inwoners terugkoppeling op hun reactie heel belangrijk vinden.