Neder-Betuwe inventariseert monumenten in oktober

Binnenkort gaat een bureau in opdracht van de gemeente vanaf de openbare weg kijken of objecten (nog steeds) voor bescherming in aanmerking komen en zal het later aanbevelingen doen.

Medewerkers gaan rondrijden, beoordelen, aantekeningen maken en misschien foto’s maken. Ze zijn herkenbaar aan felgekleurde jasjes en zullen ook een opdrachtformulier bij zich hebben.

Wethouder Hans Keuken: “We gaan de gemeentelijke monumenten opnieuw bekijken. Sommige bestaan niet meer, bijvoorbeeld door brand. Andere zouden er misschien af kunnen; soms is dit een wens van een eigenaar. Het hebben van een monument geeft verplichtingen en verboden bij veranderingen. We gaan ook kijken of er objecten zijn aangedragen die om bescherming vragen. De geschiedenis leeft onder onze inwoners. Bij de afweging nemen we de opbrengsten van de Schatkist mee. Inwoners hebben aangegeven wat echt de moeite van het bewaren waard is in de gemeente. We komen bij inwoners en partners in een later stadium terug om te vertellen over de voortgang.”

Hoe verder?

De gemeente gaat een erfgoedkansenkaart opstellen. Om te kijken welke kansen er zijn, kijken we eerst wat we hebben. Dat geldt voor monumenten, historische structuren zoals de Betuwelinie, oorlogsrestanten en landschappen. Een onderdeel van de erfgoedkansenkaart is de monumentenlijst. De huidige monumentenlijst stamt uit 2009 en zal opnieuw bekeken worden.

In samenwerking met partners zal de gemeente Neder-Betuwe in een later stadium voorstellen doen. De visies en beleidskeuzes worden vastgelegd in het Erfgoedbeleid en zijn straks geborgd in de bestemmingsplannen, en onder de Omgevingswet het omgevingsplan. Uiteindelijk zal de raad beslissen welke aanbevelingen worden overgenomen.

Monumentenkaart