Koninklijke Onderscheiding voor Bep Huibers uit Ochten

op woensdagavond 11 september 2019

De heer A.W. Huibers uit Ochten ontving op woensdagavond 11 september 2019 de versierselen die behoren bij de Koninklijke Onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’.
Het is waardering voor zijn decennialange vrijwillige activiteiten voor Hervormd Kerkkoor Ochten en het College van Kerkrentmeesters van de PKN/Hervormde gemeente Ochten.

Talenten

Het leek woensdag een ‘gewone’ repetitieavond van het koor aan het begin van het seizoen. Maar na afloop tijdens de koffie richtte burgemeester Kottelenberg zich tot heer Huibers (76): “Uw talenten zet u in voor medemensen, voor de cultuur, voor de kerk. En dat al zo heel veel jaren. Het is dan ook met bijzonder veel genoegen dat ik aan u mag meedelen, dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd om u bij Koninklijk besluit te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.”

AW Huibers koninklijk onderscheiden

Koor en kerk

Sinds 1959 is de heer Huibers (76) lid van Hervormd Kerkkoor Ochten. Naast zijn trouwe aanwezigheid gedurende 60 jaar als koorlid was hij 49 jaar bestuurslid in de rol van secretaris in de periode 1969 t/m 2018.
De heer Huibers was 21 jaar secretaris van het College van Kerkrentmeesters van de PKN – Hervormde gemeente Ochten (periode 1997 t/m 2018). Naast het reguliere werk begeleidde hij twee bijzondere projecten en bracht die tot een goed einde: de bouw en inrichting van het verenigingsgebouw en de herinrichting van de begraafplaats naast de kerk in Ochten.

AW Huibers koninklijk onderscheiden

Op de foto’s reikt burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe de versierselen aan de heer Huibers uit.