Het Debat en Het Besluit: Raadsvergadering donderdag 26 september, 19.30 uur

Deze raadsvergadering is (grotendeels) openbaar. U bent van harte welkom in de raadzaal om de discussie te volgen.

De achterliggende stukken zijn elders te vinden op onze gemeentelijke website. De vergadering is via liveverbinding te volgen (‘Live’).

Het Debat

Op de agenda staat onder meer:

 • Speelruimtenota 2020-2023

Het Besluit

 • Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemd raadslid/besluit tot toelating de heer W.F. Vermeer als raadslid SGP-fractie (vacature heer W.F. Keuken).
 • Vragen(half)uurtje voor raadsleden
 • Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

Hamerstukken

 • Ontslag burgerraadsleden. De heer G. Tigelaar (CDA) en mevrouw L.J.D. Roelofsen (GB) stoppen als burgerraadslid. De raad wordt voorgesteld hun ontslag formeel te bevestigen.
 • Tweede bestuursrapportage 2019
 • Regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan VRGZ
 • Begrotingswijziging en bestuursrapportage 2019 van Werkzaak Rivierenland
 • Verordening op afvoer hemelwater Neder-Betuwe
 • Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedband
 • Bestemmingsplan Waalbandijk 59, Dodewaard

Bespreekstukken

 • Geheim onderwerp
 • Speelruimtenota 2020-2023