Echtpaar De Haas-van de Kolk uit Opheusden 65 jaar getrouwd

op maandag 16 september 2019

Op maandag 16  september 2019 vierden de heer en mevrouw De Haas-van de Kolk dat ze elkaar 65 jaar geleden op 15 september trouw beloofden. Namens de gemeente bracht burgemeester Jan Kottelenberg dit Briljanten Bruidspaar felicitaties en bloemen.

Echtpaar De Haas 65 jaar getrouwd met bgm
Daarnaast kreeg het echtpaar schriftelijke gelukwensen van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima en van de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, de heer J.C.G.M. Berends.
Wim de Haas (91), geboren in Lienden, en Corrie de Haas-van de Kolk (85), geboren in Opheusden, zijn getrouwd in Opheusden. Ze hebben gewoond in Andelst, Lienden en Opheusden.

Echtpaar De Haas 65 jaar getrouwd samen

Het echtpaar kreeg zes kinderen, veertien kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.
De heer De Haas heeft zijn werkzame leven doorgebracht als bakker, in de vee- en fruitteelt en in de wegenbouw. Mevrouw De Haas-van de Kolk zorgde voor de kinderen en werkte in het eigen huishouden en dat van anderen.

Op de foto's de heer en mevrouw De Haas-van de Kolk met en zonder burgemeester Jan Kottelenberg. (Fotograaf: 3JetFotografie Ochten)