Beeldvormende avond: donderdag 12 september in het gemeentehuis

In de raadszaal en de Lingezaal, vanaf 19.30 uur.

Raadzaal, vanaf 19.30 uur

  • Raadsspreekuur – over andere onderwerpen dan die op de agenda van deze avond staan. Aanmelden kan tot 11 september 12.00 uur bij de griffie.
  • Tweede bestuursrapportage 2019 (over de realisatie van de begroting; de afwijkingen tot 1 augustus 2019).
  • Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedband om een passief breedbandnetwerk te laten ontwerpen, aanleggen en onderhouden.
  • Hemelwaterverordening riolering; als instrument om effectief handhavend te kunnen optreden bij verkeerde aansluitingen van hemelwater in gebieden waar een gescheiden riolering is aangelegd.

Lingezaal, vanaf 19.30 uur

  • Regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
  • Zienswijzen bestuursrapportage (over de eerste vijf maanden van het jaar) en begrotingswijziging Werkzaak Rivierenland.
  • Actualisering nota speelruimtebeleid; hierin zijn de visies, randvoorwaarden, ambities, beheer en onderhoud vastgesteld voor de periode 2020-2023.
  • Geheim onderwerp