Week van de Pleegzorg 2019: pleegouder zijn iets voor u?

Wethouder Hans Keuken (Jeugd en Onderwijs) bezocht op 24 oktober een pleeggezin in Kesteren. Hij deed dat in het kader van de Landelijke Week van de Pleegzorg 2019 (30 oktober tot 6 november). Met deze actieweek wordt aandacht gevraagd voor het belang van pleegzorg en worden nieuwe pleegouders gezocht. De wethouder: “Ik hoop dat uw interesse voor pleegzorg gewekt wordt, neem voor meer informatie gerust eens contact op met een van de pleegzorgorganisaties.”

“We willen investeren in opvang in de eigen omgeving. Zo kunnen kinderen - zo lang als nodig - in een vervangende gezinssituatie opgroeien. Waar mogelijk dichtbij hun eigen thuis zodat ze het contact met hun eigen familie en vriendjes behouden en hun eigen school of sportclub kunnen blijven bezoeken. Daarnaast kijken we samen met omliggende gemeenten hoe we pleegouders kunnen ondersteunen in een netwerk. Het kan waardevol zijn voor pleegouders om met andere pleeggezinnen in verbinding te staan. Want andere pleegouders herkennen en begrijpen dingen. Je kunt met elkaar meedenken. Bijvoorbeeld een WhatsAppgroep om snel iets met de hele groep te delen of om oppas af te stemmen.”

Pleegzorg

Wat doet een pleegouder?

Als pleegouder vangt u kinderen of jongeren op. U biedt ze een stabiele basis waar ze (tijdelijk) mogen opgroeien. Tot ze weer teruggaan naar hun ouders, of zelfstandig gaan wonen. Ook deelt u de opvoedtaak – waar mogelijk - met de ouders, of het pleegkind nu  tijdelijk of voor langere tijd bij u verblijft. De inzet is dat de eigen ouders de opvoeding weer op zich nemen als dat kan. Pleegouders staan er overigens nooit alleen voor. Zij kunnen altijd rekenen op persoonlijke begeleiding en ondersteuning van een pleegzorgorganisatie.

Wilt u pleegouder worden of meer informatie over pleegzorg? Neem gerust contact op:

  • SGJ Pleegzorg van Timon, telefoon, 030-6940070
  • Entrea lindenhout, telefoon, 088-3562000
  • William Schrikker Pleegzorg, telefoon: 088-5260000