Verkeersmaatregelen Medelsestraat, Broekdijksestraat en Bredesteeg

Inrichten als 60 km/u zone.

Vorig jaar heeft onze gemeenteraad een bijgewerkte versie van het Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan (NBVVP) vastgesteld. In dit plan zijn maatregelen opgenomen die gevolgen hebben voor de woonomgeving van Medelsestraat, Broekdijksestraat en Bredesteeg.

60 km-zone

Één van de maatregelen uit het NBVVP is het inrichting van de Medelsestraat, Broekdijksestraat en Bredesteeg als 60 km/u zone. Deze wegen willen wij – net als andere wegen in het buitengebied – afwaarderen. Dit omdat deze wegen niet geschikt zijn om met 80 km/u te berijden. De wegen zijn relatief smal en bochtig. Een maximum snelheid van 60 km/u is meer passend en veiliger. Diverse bewoners hebben in het verleden ook gevraagd om maatregelen te nemen.

Tekening

Op de ontwerptekening vindt u de maatregelen die wij gaan nemen.