Treffen Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Op 20 augustus 2019 heeft het college van burgemeester en wethouder besloten om aan de raad toestemming te vragen voor het treffen van een Gemeenschappelijke Regeling en zodoende tot oprichting van een openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen genaamd Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR).

De gemeenteraad van Neder-Betuwe heeft op 26 september 2019 besloten om het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het treffen van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland, inclusief de daarin opgenomen verdeelsleutel en zodoende de oprichting van een openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen mogelijk te maken.

Op 1 oktober 2019 heeft het college besloten de Gemeenschappelijke regeling UBR te treffen en daarmee over te gaan tot oprichting van een openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen genaamd Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland.